Оқушылармен қол тазалығына қатысты қызықты тәжірибе жүргізілді